24 maart 2022: Webinar werknemers ABN-AMRO

Op 24-3-2022 gaf IQwise een webinar tijdens de door ABN AMRO voor hun werknemers georganiseerde Learning Week 2022. In dit webinar stond het onderwerp ‘Help, mijn kind denkt anders’ centraal, belicht vanuit hoogbegaafdheid, psychiatrische problematiek en de combinatie van beide. Daarnaast was er aandacht voor de uitdagingen in het ouderschap van dubbel bijzondere kinderen.