Esther Roelfsema, (kinder- en jeugd)psychiater

Op deze pagina stel ik me graag aan je voor.

Opleiding en werkzaamheden binnen de psychiatrie
Na mijn geneeskundestudie aan de RUG begon ik in 2002 met mijn specialisatie psychiatrie. In 2008 ben ik afgestudeerd als psychiater; in 2010 als kinder- en jeugdpsychiater. In 2011 rondde ik de door de VEN erkende basis- en vervolgopleiding EMDR Kinderen en Jeugd af.
Ik heb als kinder- en jeugdpsychiater binnen verschillende ambulante settingen en aandachtsgebieden gewerkt, bij enkele (middel-)grote GGZ-instellingen in Noord-Nederland (Accare, INTER-PSY). 
Sinds 2021 ben ik gestart met mijn eigen praktijk IQwise.

Hoogbegaafdheid en psychiatrie
Door mijn persoonlijke ervaring met hoogbegaafdheid ben ik me gaan realiseren hoe onderbelicht het onderwerp hoogbegaafdheid is binnen de psychiatrie. Dit leidde tot een zoektocht naar meer kennis op dit vlak, en tot mijn behoefte om hier binnen mijn werk inhoud aan te geven.

  • Vanaf 2015 heb ik me bekwaamd in diagnostiek en behandeling van psychiatrische problemen bij hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen.
  • In 2018 werd IQwise opgericht, om de opgedane kennis over de overlap en het onderscheid van psychiatrie en hoogbegaafdheid verder te verspreiden.
  • In 2020 richtte ik met enkele collega’s het Landelijk Kennisnetwerk Psychiatrie en Hoogbegaafdheid (LKPHB) op.
  • Ook in 2020: de publicatie van het mede door mij vertaalde boek ‘Misdiagnose en dubbeldiagnose bij hoogbegaafdheid’, door J.T. Webb et al.
  • 2020: Mijn certificatie vanuit SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted) als SMPG-facilitator, voor zowel fysieke als online SMPG-oudergroepen.
  • Sinds 2021 werk ik vanuit mijn vrijgevestigde praktijk IQwise, gericht op psychiatrische diagnostiek en behandeling bij (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen.
  • 2022: Mede-ontwikkeling van de door het Autisme Expertisecentrum uitgebrachte Whitepaper ASS en/of hoogbegaafdheid.

Esther Roelfsema

(Kinder- & jeugd)psychiater

BIG-registratienr.: 29056950101

AGB-code persoonlijk: 03-068577
AGB-code IQwise: 03-037956

Lidmaatschappen:
NVvP (inclusief de afdelingen KJP en ZGP)
VEN
Kennisnetwerk Psychiatrie en HB