Welkom bij IQwise

Bij IQwise kun je terecht voor patiëntenzorg (kinderen, jongeren en volwassenen) en educatie. In beide gevallen richt IQwise zich specifiek op de overlap en het onderscheid van psychiatrische problemen en hoogbegaafdheid. Graag verwijs ik je naar de betreffende pagina’s voor uitgebreide informatie. Daarnaast biedt IQwise coaching middels inzichtgevende gesprekken en psychoeducatie op het gebied van hoogbegaafdheid.

In mijn dagelijks werk als (kinder- en jeugd)psychiater binnen de GGZ merk ik dat het veel meerwaarde heeft om kennis te hebben van hoogbegaafdheid, en om die kennis toe te passen in de psychiatrische diagnostiek en behandeling. Over mijn ervaring op dit vlak lees je onder Door wie. Onder Visie geef ik achtergrondinformatie over het onderwerp psychiatrie en hoogbegaafdheid.

Binnen de GGZ is doorgaans weinig tot geen aandacht voor hoogbegaafdheid. Daarom vind ik het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid in combinatie met psychiatrie erg belangrijk. Vanuit die gedachte werd in 2018 IQwise opgericht. Op de betreffende pagina’s kun je mijn afgeronde projecten en publicaties bekijken.

Contactinformatie van IQwise vind je hier. Ook is daar te lezen of er momenteel ruimte is voor het aannemen van nieuwe patiënten en wat in dat geval de wachttijd is. Mocht je na het lezen van de website nog vragen hebben, neem dan gerust per mail contact op.

 

Actueel

Vakantie

Vanwege de herfstvakantie is de praktijk niet bereikbaar van 15-10-2022 t/m 23-10-2022

Wijzigingen per 1-7-2022 in volwassenen-GGZ

Vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder in de volwassenen-GGZ alle informatie-elementen vastleggen die met zorgvraagtypering te maken hebben. Dit geldt onder andere voor de antwoorden op de HoNOS+-vragen (zie hier voor de vragen die daarbij worden beantwoord) en op de drie vragen naar de historie (Wvggz/Wzd, acute ggz en verblijf). 

Deze informatie moet daarnaast halfjaarlijks aangeleverd worden aan de NZa.
Op 9-9-2022 werd bekend dat het startmoment hiervoor met 3 maanden is uitgesteld tot 1-1-2023; de Authoriteit Persoonsgegevens heeft namelijk aangegeven dat zij de onderbouwing van deze gegevensaanlevering aan de NZA eerst (alsnog) goed wil bekijken.

Daarnaast ontvangt de NZA, buiten de betrokkenheid van IQwise om, per 2022 declaratiegegevens rechtstreeks van uw zorgverzekeraar (eerder moest de zorgverlener dit aanleveren aan het DIS). Zie hier voor meer informatie vanuit de NZA over dit laatste punt.

Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit bij IQwise bespreekbaar maken en een privacyverklaring ondertekenen en laten opnemen in uw dossier. 

Huidige Coronamaatregelen

Bij IQwise worden de huidige Coronamaatregelen uiteraard nageleefd, waaronder de betreffende hygiënemaatregelen.

Indien je klachten hebt die kunnen passen bij Corona, neem dan contact per mail op om de afspraak zo mogelijk om te zetten in een beeldbelafspraak. Ook wanneer je het zelf prettiger vindt om een afspraak per beeldbellen plaats te laten vinden is dat in overleg vaak mogelijk!

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

Albert Einstein

Nu verkrijgbaar!

Mede door Esther Roelfsema: Nederlandse vertaling en bewerking van de nieuwste editie van ‘Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults’, James T. Webb e.a., 2nd Edition (2016).