Welkom bij IQwise

Bij IQwise kun je terecht voor patiëntenzorg (kinderen, jongeren en volwassenen) en educatie. In beide gevallen richt IQwise zich specifiek op de overlap en het onderscheid van psychiatrische problemen en hoogbegaafdheid. Graag verwijs ik je naar de betreffende pagina’s voor uitgebreide informatie. 

In mijn dagelijks werk als (kinder- en jeugd)psychiater binnen de GGZ merk ik dat het veel meerwaarde heeft om kennis te hebben van hoogbegaafdheid, en om die kennis toe te passen in de psychiatrische diagnostiek en behandeling. Over mijn ervaring op dit vlak lees je onder Door wie. Onder Visie geef ik achtergrondinformatie over het onderwerp psychiatrie en hoogbegaafdheid.

Binnen de GGZ is doorgaans weinig tot geen aandacht voor hoogbegaafdheid. Daarom vind ik het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid in combinatie met psychiatrie erg belangrijk. Vanuit die gedachte werd in 2018 IQwise opgericht. Op de betreffende pagina’s kun je mijn afgeronde projecten en publicaties bekijken.

Contactinformatie van IQwise vind je hier. Ook is daar te lezen of er momenteel ruimte is voor het aannemen van nieuwe patiënten en wat in dat geval de wachttijd is.
NB Aangezien IQwise geen contracten heeft met gemeenten (in geval van jeugd) en verzekeraars (in geval van 18+), wat consequenties kan hebben voor de vergoedingsmogelijkheden van de door IQwise geleverde zorg, verwijs ik je graag naar de algemene voorwaarden jeugd en volwassenen.

Mocht je na het lezen van de website nog vragen hebben, neem dan gerust per mail contact op. Nieuwe aanmeldingen voor patiëntenzorg kunnen echter niet worden aangenomen indien de wachtlijst vol is; dit wordt in dat geval hieronder aangegeven onder ‘Actueel’.

 

Actueel

Het is vanwege de bestaande wachtlijst tot nader order helaas niet meer mogelijk om nieuwe patiënten aan te melden bij IQwise of om daarover te overleggen. 

 

Aanpassing tarieven Kind & Jeugd per 1-6-2023

De tarieven Kind & Jeugd worden in principe jaarlijks per 1 januari naar boven bijgesteld (vergelijkbaar met de jaarlijkse verhoging van de NZA-tarieven in de volwassenenzorg). In 2023 wordt deze verhoging later in het jaar doorgevoerd, per 1-6-2023. Om lopende behandelingen niet in gevaar te brengen zullen die specifieke tarieven in 2023 op hetzelfde niveau blijven en pas per 1-1-2024 weer worden verhoogd. Zie hier voor de uitgebreide informatie over de tarieven Kind & Jeugd.


Informatie aan (toekomstige) patiënten IQwise (18+), betreffende tarieven en restitutiepolissen voor 2023

In Patiënteninformatie IQwise 2023 lees je de belangrijkste informatie voor het in zorg kunnen blijven of komen bij IQwise in 2023, voor de patiënten van 18 jaar en ouder. Verdiep je hier goed in, zodat je niet voor onverwachte financiële of behandelproblemen komt te staan!


Vrije artsenkeuze

Lees hier de Position Paper van onder andere de NVvP over het belang van het behoud van de vrije artsenkeuze.

Wijzigingen in gegevensverzameling in volwassenen-GGZ

Vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder in de volwassenen-GGZ alle informatie-elementen vastleggen die met zorgvraagtypering te maken hebben. Dit geldt onder andere voor de antwoorden op de HoNOS+-vragen (zie hier voor de vragen die daarbij worden beantwoord) en op de drie vragen naar de historie (Wvggz/Wzd, acute ggz en verblijf).

Deze informatie moet daarnaast halfjaarlijks aangeleverd worden aan de NZa.
Op 9-9-2022 werd bekend dat het startmoment hiervoor met 3 maanden werd uitgesteld tot 1-1-2023. De Authoriteit Persoonsgegevens heeft inmiddels de onderbouwing van deze gegevensaanlevering aan de NZA (alsnog) bekeken, ook zijn er kamervragen over dit onderwerp gesteld. Hoe dit een precies vervolg gaat krijgen is nog niet bekend, wel lijkt het er op dit moment op dat de NZa de gegevensverzameling in de loop van 2023 mag invoeren.

Daarnaast ontvangt de NZA, buiten de betrokkenheid van IQwise om, per 2022 declaratiegegevens rechtstreeks van uw zorgverzekeraar (eerder moest de zorgverlener dit aanleveren aan het DIS). Zie hier voor meer informatie vanuit de NZA over dit laatste punt.

Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit bij IQwise bespreekbaar maken en een privacyverklaring ondertekenen en laten opnemen in uw dossier.


Huidige Coronamaatr
egelen

Bij IQwise worden de huidige Coronamaatregelen uiteraard nageleefd, waaronder de betreffende hygiënemaatregelen.

Indien je klachten hebt die kunnen passen bij Corona, neem dan contact per mail op om de afspraak zo mogelijk om te zetten in een beeldbelafspraak. Ook wanneer je het zelf prettiger vindt om een afspraak per beeldbellen plaats te laten vinden is dat in overleg vaak mogelijk!D

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

Albert Einstein

Nu verkrijgbaar!

Mede door Esther Roelfsema: Nederlandse vertaling en bewerking van de nieuwste editie van ‘Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults’, James T. Webb e.a., 2nd Edition (2016).