SMPG Oudergroepen

Wat

In het najaar 2020 startte IQwise met SMPG Oudergroepen naar model van het Amerikaanse SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted), een organisatie die in de Verenigde Staten al vele jaren de zogenaamde SENG Model Parent Groups faciliteert, onder andere door het trainen van groepsbegeleiders.

Doel

Onder begeleiding van twee groepsbegeleiders gaan maximaal acht duo’s (ouders en/of opvoeders van hoogbegaafde kinderen) gedurende 10 bijeenkomsten van anderhalf uur met elkaar in gesprek. Doel is om steun, begeleiding en advies te krijgen ten aanzien van de moeilijkheden en uitdagingen waar ouders van hoogbegaafde kinderen voor kunnen komen te staan, door discussie met andere ouders en getrainde groepsbegeleiders. Hierdoor zult u beter in staat zijn uw kind te begeleiden bij onder andere de vorming van het zelfbeeld en de emotionele ontwikkeling.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Kenmerken van hoogbegaafdheid
  • Communicatie en relaties
  • Motivatie en onderpresteren
  • Discipline en zelfsturing
  • Intensiteit, perfectionisme en stress
  • Idealisme, ongelukkig zijn en depressie
  • Leeftijdsgenoten, vrienden en gelijkgestemden
  • Relaties binnen het gezin
  • Normen en waarden, tradities en eigen identiteit
  • Succesvol ouderschap

Reacties eerdere deelnemers

“De groep was een feest der herkenning. Het was heel prettig om ervaringen te kunnen delen en kennis op te doen.”

“Deze oudergroep was voor ons heel waardevol, al was het alleen maar om te voelen dat je er niet alleen voorstaat.”

“Door de oudergroep is de sfeer in ons gezin verbeterd en communiceren we beter met elkaar, als ouders onderling en met onze kinderen!”

Locatie fysieke SMPG oudergroepen

De bijeenkomsten vinden plaats op een goed bereikbare locatie in het zuiden van de stad Groningen. Hier is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. De locatie voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld vanwege de huidige COVID-19-pandemie. De ouderparen kunnen in de conferentiezaal op 1,5 m afstand van elkaar plaatsnemen.

Online SMPG oudergroepen

Naast fysieke SMPG oudergroepen biedt IQwise ook een online oudergroep aan, waarmee de mogelijkheid bestaat om ook deel te nemen aan dit aanbod indien ouders op te grote afstand van Groningen wonen.

Kosten

Kosten voor deelname aan de tien fysieke bijeenkomsten bedragen € 450,- per aanmelding/duo; voor de online oudergroep bedragen de kosten €350,- per aanmelding/duo. Dit bedrag is inclusief een exemplaar van het boek “A Parent’s Guide to Gifted Children” door James T. Webb et al. (u kunt eventueel ook kiezen voor de Nederlandse vertaling “De begeleiding van hoogbegaafde kinderen”). Deze sturen we u na aanmelding en ontvangst van uw betaling toe. Na aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk een mail met nadere informatie.

 

Aanmelden

Via het onderstaande formulier kunt u zich individueel of per duo (ouders/opvoeders) aanmelden voor deelname. Het heeft de voorkeur om als duo aan te melden omdat de ervaring leert dat dit veel meerwaarde kan hebben. Wanneer er geen actuele informatie beschikbaar is over een aanstaande SMPG oudergroep kunt u altijd uw interesse kenbaar maken en op een wachtlijst geplaatst worden. Bij voldoende gegadigden zal de oudergroep zo spoedig mogelijk worden ingepland.

FAQ

Hoewel aanmelding met twee personen wel de voorkeur heeft is ook deelname op individuele basis mogelijk. In het meest ideale geval nemen beide ouders/opvoeders of een andere volwassene die een centrale rol speelt in het leven van uw kind/gezin deel aan de groep. De kosten zijn bij aanmelding als individu en als duo gelijk.

Indien u reeds beschikt over de laatste editie van het boek "A Parent's Guide to Gifted Children" of de Nederlandse vertaling hiervan, hoeft u deze niet opnieuw aan te schaffen.

Om er zeker van te zijn dat alle deelnemers gebruik maken van dezelfde achtergrondinformatie verzoeken we u wel een kopie van het aankoopbewijs aan ons te mailen. U ontvangt dan een korting van € 40,= op de deelnamekosten; u betaalt dan dus € 310,= per duo/aanmelding.

Uitgangspunt is dat (beide) ouders/opvoeders (samen) alle bijeenkomsten bijwonen. Zo hebt u het meeste profijt van deelname aan de bijeenkomsten.

Mocht dit echt niet lukken, dan is het missen van maximaal een bijeenkomst (los van situaties van overmacht of ziekte) in principe geen bezwaar.

De locatie voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld vanwege de huidige COVID-19-pandemie. De deelnemers kunnen in de conferentiezaal op minimaal 1,5 m afstand van elkaar plaatsnemen en ook met betrekking tot koffie/thee uitschenken worden gepaste voorzorgsmaatregelen genomen.

De online bijeenkomsten worden gehouden via het bij de meesten inmiddels bekende Zoom. Dit houdt in dat u gewoon vanuit de eigen woonkamer kunt deelnemen. Doordat IQwise gebruikmaakt van de Pro versie voor het hosten van de bijeenkomsten wordt de veiligheid en vertrouwelijkheid van de bijeenkomsten gegarandeerd.