Behandeling

Hoewel IQwise zich momenteel nog vooral richt op diagnostiek, kan daaruit in bepaalde gevallen een behandeltraject volgen. Het is verstandig eerst te overleggen over de eventuele behandelmogelijkheden voordat een verwijzing wordt gedaan.
Behandeling komt altijd tot stand in overleg met de patiënt en indien van toepassing de ouders; de afspraken worden vastgelegd in een behandelplan. Bij een langer durende behandeling ontvangt de huisarts/ verwijzer in overleg met de patiënt/ ouders tussentijds bericht van de ingezette behandeling.

Vanuit IQwise kunnen de volgende behandelingen worden geboden:

  • Psychoeducatie aan kind, jongere of volwassene, zowel gericht op de psychische problematiek als op de hoogbegaafdheid, en de combinatie van beide
  • Psychiatrische psychotherapie, zowel voor jongeren als volwassenen
  • EMDR (traumabehandeling)
  • Ouderbegeleiding
  • Systeemgesprekken
  • Daar waar nodig en gewenst: bovenstaande in combinatie met medicamenteuze behandeling

Ook bestaat de mogelijkheid tot deelname aan diverse groepen, zowel online als op locatie: