Klachtenregeling

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken; wellicht komen we in een gesprek tot een goede oplossing voor uw klachten. Wanneer u hierbij graag hulp wilt of wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de klachten- en geschillenregeling voor zelfstandig gevestigde psychiaters van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten; het klachtenreglement vindt u hier: Klachtenreglement NVvP zelfstandig gevestigden

U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een toelichting dan wel een gesprek. 

Wordt uw klacht ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke en erkende geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk, telefonisch of digitaal te benaderen, via onderstaand adres: 

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
070 – 310 53 10 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
www.degeschillencommissie.nl