Diagnostiek

Wanneer je als (vermoedelijk) hoogbegaafd persoon psychische klachten hebt kan het erg ingewikkeld zijn om goed te duiden waar die klachten door worden veroorzaakt. Als hoogbegaafde heb je net als ieder ander kans op het ontwikkelen van psychische stoornissen, ofwel al in aanleg aanwezig (zoals de ontwikkelingsstoornissen AD(H)D en autismespectrumstoornis) ofwel in de loop van je leven duidelijker ontstaan (zoals depressie, angststoornissen, traumagerelateerde klachten, persoonlijkheidsproblemen). Bij kinderen hangen de klachten vaak sterk samen met hun omgeving in het gezin, op school en met leeftijdsgenoten; bij (jong)volwassenen zijn factoren als werk, carrière, relaties en het vormen van een gezin belangrijke factoren.

Een probleem bij het ontrafelen van psychische klachten bij hoogbegaafdheid is dat er vaak een grote gelijkenis is tussen gedrags- en persoonlijkheidskenmerken bij hoogbegaafdheid en symptomen van vele psychiatrische stoornissen. Dit geeft een grote kans op misdiagnoses en daardoor op een onjuiste of onterechte behandeling. Om een goed oordeel te kunnen vormen over de psychische klachten die een hoogbegaafde heeft is het essentieel om zowel kennis te hebben van psychiatrische problematiek als van hoogbegaafdheid in brede zin.

Als (kinder- en jeugd)psychiater heb ik inmiddels brede ervaring opgedaan in psychiatrische diagnostiek bij hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Diagnostiek bij IQwise bestaat doorgaans uit:

  • Een intakegesprek
  • Een psychiatrisch onderzoek, bij kinderen deels in de vorm van een spelcontact. Soms zijn 2 of meer onderzoeksmomenten nodig om een goed beeld te vormen.
  • Zo mogelijk/ nodig: een ontwikkelingsanamnese bij ouders
  • Bij kinderen/ jongeren: het inwinnen van schoolinformatie 
  • Zo nodig: IQ-onderzoek.
    IQ-wise gebruikt de volgende intelligentietests: WISC-V-NL, WAIS-IV-NL, Raven’s 2.
  • Een adviesgesprek waarin de belangrijkste conclusies en adviezen worden teruggekoppeld.

Daarnaast is het mogelijk om (intercollegiale) consultatie of een second opinion aan te vragen.