Welkom bij IQwise

Bij IQwise kun je terecht voor patiëntenzorg (kinderen, jongeren en volwassenen) en educatie. In beide gevallen richt IQwise zich specifiek op de overlap en het onderscheid van psychiatrische problemen en hoogbegaafdheid. Graag verwijs ik je naar de betreffende pagina’s voor uitgebreide informatie. 

In mijn dagelijks werk als (kinder- en jeugd)psychiater binnen de GGZ merk ik dat het veel meerwaarde heeft om kennis te hebben van hoogbegaafdheid, en om die kennis toe te passen in de psychiatrische diagnostiek en behandeling. Over mijn ervaring op dit vlak lees je onder Door wie. Onder Visie geef ik achtergrondinformatie over het onderwerp psychiatrie en hoogbegaafdheid.

Binnen de GGZ is doorgaans weinig tot geen aandacht voor hoogbegaafdheid. Daarom vind ik het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid in combinatie met psychiatrie erg belangrijk. Vanuit die gedachte werd in 2018 IQwise opgericht. Op de betreffende pagina’s kun je mijn afgeronde projecten en publicaties bekijken.

Contactinformatie van IQwise vind je hier. Ook is daar te lezen of er momenteel ruimte is voor het aannemen van nieuwe patiënten en wat in dat geval de wachttijd is.
NB Aangezien IQwise geen contracten heeft met gemeenten (in geval van jeugd) en verzekeraars (in geval van 18+), wat consequenties kan hebben voor de vergoedingsmogelijkheden van de door IQwise geleverde zorg, verwijs ik je graag naar de algemene voorwaarden jeugd en volwassenen.

Mocht je na het lezen van de website nog vragen hebben, neem dan gerust per mail contact op. Nieuwe aanmeldingen voor patiëntenzorg kunnen echter niet worden aangenomen indien de wachtlijst vol is; dit wordt in dat geval hieronder aangegeven onder ‘Actueel’.

 

Actueel

Het is vanwege de bestaande wachtlijst tot nader order helaas niet meer mogelijk om nieuwe patiënten aan te melden bij IQwise of om daarover te overleggen. 


Sluiting zomervakantie

In verband met de zomervakantie is de praktijk van IQwise van 19-7-2024 tot 12-8-2024 gesloten voor alle zaken die geen spoed behoeven. Spoedeisende mails van reeds ingeschreven patiënten worden wel beantwoord. Vanaf 12-8-2024 zal ik mijn overige mail weer beantwoorden op volgorde van urgentie. In geval van spoed is het tevens mogelijk om contact op te nemen met de huisarts of de doktersdienst.


Operatie Ring Zuid

Vanaf september 2024 kunnen auto’s over de nieuwe zuidelijke ringweg rijden. Om dat mogelijk te maken, moeten eerst het Vrijheidsplein, het Julianaplein, de verdiepte ligging en het Europaplein op elkaar aangesloten worden. Een behoorlijke operatie! Van 22 maart tot 2 september 2024 worden daarom verschillende delen van Ring Zuid afgesloten (zie hier voor het overzicht). Dit levert 5 maanden lang ernstige verkeershinder op. Door de afsluitingen is er minder asfalt beschikbaar. Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid roepen op om in deze periode de auto zoveel mogelijk te laten staan.
Meer info: www.operatieringzuid.nl


Aanpassing tarieven Volwassenen GGZ en Kind & Jeugd per 1-1-2024

De tarieven voor de Geestelijke Gezondsheidszorg aan volwassenen worden jaarlijks bijgesteld en bepaald door de NZa. IQwise houdt die tarieven aan; zie ook hier

De tarieven Kind & Jeugd worden eveneens jaarlijks bijgesteld, in lijn met de jaarlijkse verhoging van de NZa-tarieven in de volwassenenzorg. Zie hier voor de uitgebreide informatie over de tarieven Kind & Jeugd.


Vrije artsenkeuze

Lees hier de Position Paper van onder andere de NVvP over het belang van het behoud van de vrije artsenkeuze.


Wijzigingen in gegevensverzameling in volwassenen-GGZ

Vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder in de volwassenen-GGZ alle informatie-elementen vastleggen die met zorgvraagtypering te maken hebben. Dit geldt onder andere voor de antwoorden op de HoNOS+-vragen (zie hier voor de vragen die daarbij worden beantwoord) en op de drie vragen naar de historie (Wvggz/Wzd, acute ggz en verblijf).

Deze informatie moet sinds 1-7-2023 halfjaarlijks aangeleverd worden aan de NZa.
Hiertegen is inmiddels een rechtszaak aangekondigd door Vertrouwen in de GGZ

Daarnaast ontvangt de NZA, buiten de betrokkenheid van IQwise om, per 2022 declaratiegegevens rechtstreeks van uw zorgverzekeraar (eerder moest de zorgverlener dit aanleveren aan het DIS). Zie hier voor meer informatie vanuit de NZA over dit laatste punt.

Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit bij IQwise bespreekbaar maken en een privacyverklaring ondertekenen en laten opnemen in uw dossier.

Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

Albert Einstein

Nu verkrijgbaar!

Mede door Esther Roelfsema: Nederlandse vertaling en bewerking van de nieuwste editie van ‘Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Children and Adults’, James T. Webb e.a., 2nd Edition (2016).