Op deze pagina vind je de contactgegevens van IQwise, ten behoeve van patiëntenzorg en scholing.

Het is vanwege de bestaande wachtlijst tot nader order helaas niet meer mogelijk om nieuwe patiënten aan te melden bij IQwise of om daarover te overleggen. 

Bezoek- en postadres

IQwise
Bedrijvencentrum Haren
Nieuwe Stationsweg 9
9751 SZ Haren (Gn)

Afspraken voor ingeschreven patiënten kunnen plaatsvinden op maandagen en donderdagen.

Parkeerruimte is ruimschoots en gratis beschikbaar direct achter het gebouw. Na binnenkomst kun je plaatsnemen in de wachtkamer op de begane grond, rechtsaf de gang in, direct na de tussendeur rechts. Graag identificatie van de aangemelde persoon meenemen bij het eerste gesprek.

 
E-mail

info@iqwise.nl

NB: Dit mailadres is in beginsel niet beveiligd en dient niet te worden gebruikt voor het aanleveren van vertrouwelijke informatie. Middels een neutrale mail kunt u een verzoek doen om via een beveiligde route (ZIVVER) teruggemaild te worden.
Indien u graag aanvullende informatie wilt over ZIVVER klikt u hier.


Telefoonnummer 

Op afspraak ben ik mobiel bereikbaar op: 06-19820553

NB berichten per WhatsApp op dit nummer worden helaas niet (meer) door mij ontvangen.


Overig

BIG-registratienummer: 29056950101
AGB-code persoonlijk: 03-068577
AGB-code IQwise: 03-037956
KVK-nummer: 77276183
IBAN:  NL 47 ABNA 0843 3492 39


Verwijzing

Kinderen en jongeren kunnen worden verwezen via de huisarts, een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), een medisch specialist of een collega GGZ-instelling. Ook kunnen het kind/ de jongere en ouders zich zelfstandig aanmelden voor patiëntenzorg bij IQwise. Een verwijsbrief blijft vervolgens een vereiste voor het inplannen van een intake, om de zorg door IQwise optimaal in te kunnen bedden in de reeds bestaande (huisartsen)zorg.

Volwassenen dienen te worden verwezen binnen de SGGZ door de huisarts, een medisch specialist of een collega GGZ-instelling.

Per mail kan een verwijzer contact opnemen om een afspraak ter telefonisch overleg in te plannen, om te bepalen of verwijzing op zijn plek is.


Wachttijd praktijk

De wachttijden voor kinderen en jeugdigen (18-) en volwassenen (18+) kunnen verschillen.
Momenteel is er in de praktijk geen ruimte om nieuwe patiënten aan te nemen of daarover in telefonisch overleg te gaan.


Waarneming praktijk en crisiszorg

Omdat IQwise een kleinschalige praktijk is met een bovenregionale werkwijze levert IQwise geen langdurige crisiszorg of zorg buiten kantooruren. Ook is er bij IQwise geen sprake van vaste waarneming bij afwezigheid/ in vakanties.

Wanneer je al in zorg bent bij IQwise en er in de vakantie of buiten kantooruren een crisissituatie ontstaat, kun je voor passende hulp op dat moment contact opnemen met de huisarts(enpost), die zo nodig kan verwijzen naar de crisisdienst in de eigen regio. In individuele gevallen zal IQwise wel per mail bereikbaar zijn voor spoed.