Patiëntenzorg

Sinds 2021 kun je bij IQwise terecht voor ambulante specialistische psychiatrische zorg wanneer daarnaast (vermoedelijk) sprake is van hoogbegaafdheid.
De psychiatrische zorg bij (vermoedelijke) hoogbegaafdheid vind ik een onderwerp van groot belang. Het onderscheid en de overlap tussen beiden geeft namelijk extra aandachtspunten en complexiteit in zowel psychiatrische diagnostiek als behandeling. Achtergrondinformatie hierover kun je lezen in mijn Visie en onder Diagnostiek.
Daarnaast betreft het een doelgroep waar ik veel affiniteit mee heb en graag mee werk. 

IQwise is een kleinschalige praktijk waar psychiatrische zorg wordt geboden die zoveel mogelijk op maat gemaakt is, aansluitend bij je hulpvraag. Deze zorg richt zich zowel op kinderen en jongeren (en hun ouders) als op volwassenen. 

Bij kinderen tot 12 jaar beslissen de gezaghebbende ouders over het aangaan van diagnostiek en behandeling; kinderen van 12 tot 16 jaar beslissen hierover met hun ouders mee. Vanaf 16 jaar mag het kind hier wettelijk gezien zelfstandig over beslissen. De ervaring leert echter dat de ondersteuning en informatie van ouders in dit proces vrijwel altijd van grote waarde en onmisbaar is.

In mijn werk vind ik het belangrijk om laagdrempelig te zijn in het contact en zo transparant mogelijk te werken. Vanuit mijn professionele achtergrond als (kinder- en jeugd)psychiater probeer ik zo genuanceerd mogelijk te beoordelen wat er aan de hand is en wat nodig lijkt in de behandeling. Daarin neem ik zowel mijn kennis en kunde mee op het vlak van de psychiatrie als op het vlak van hoogbegaafdheid. 

Momenteel is er voor reeds ingeschreven patiënten mogelijkheid tot het inplannen van afspraken op de maandagen en de donderdagen.
Zie de contactpagina voor informatie over wachttijden en de aanmeldmogelijkheid voor nieuwe patiënten.

Geen crisiszorg

Omdat IQwise een kleinschalige praktijk is met een bovenregionale werkwijze levert IQwise geen langdurige crisiszorg of zorg buiten kantooruren. Ook is er bij IQwise geen sprake van vaste waarneming bij afwezigheid/ in vakanties. 
Wanneer je al in zorg bent bij IQwise en er in de vakantie of buiten kantooruren een crisissituatie ontstaat, kun je voor passende hulp op dat moment contact opnemen met de huisarts(enpost), die zo nodig kan verwijzen naar de crisisdienst in de eigen regio.

Ook bij complexe problematiek die vraagt om een multidisciplinair behandelteam kan IQwise de behandeling niet als enige zorgverlener dragen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer sprake is van ernstige problematiek in de vorm van suïcidaliteit, verslaving, psychose, een eetstoornis of persoonlijkheidsproblematiek, of bij langdurig schoolverzuim of andere forse beperkingen op verschillende vlakken. Wel is in die situaties diagnostiek en deelbehandeling mogelijk in samenwerking met een hulpverlener elders. Wanneer je twijfelt of aanmelding bij IQwise op zijn plek is kun je daarover altijd overleggen.