10 februari 2022: Situatieanalyse voltijd HB PO in NL, Loek Zonnenberg

In februari 2022 kwam dit rapport van Loek Zonnenberg uit, naar aanleiding van zijn zorgvuldige situatieanalyse van het huidige voltijds primair hoogbegaafdheidsonderwijs in Nederland. IQwise beveelt dit rapport van harte aan, mede vanwege de aandacht die in het rapport wordt besteed aan de gevolgen van (het ontbreken van) passend HB-onderwijs voor het psychisch welbevinden van het hoogbegaafde kind. Hopelijk draagt het rapport bij aan verder onderzoek op dit vlak en aan het verbeteren van het Nederlandse hoogbegaafdheidsonderwijs op de basisschool, de middelbare school en het hoger onderwijs.

Powered By EmbedPress