2 juni 2022: Workshop tijdens congres Talentissimo – Van wieg tot werk: ‘Hoogbegaafdheid en/of psychiatrie; hoe leg je deze complexe puzzel?’

Hoogbegaafdheid is zoveel meer dan een hoog IQ, en ‘de hoogbegaafde’
bestaat niet. Los van de bredere kenmerken van o.a. cognitie, gedrag en
persoonlijkheid die we vaak zien bij hoogbegaafdheid blijft iedere hoogbegaafde uniek. Zowel
in verdere persoonlijke eigenschappen, als in levenservaringen en een eventuele
kwetsbaarheid voor psychiatrische problematiek.

Psychische klachten komen in de algemene bevolking veel voor, met diverse mogelijke
oorzaken. Bij hoogbegaafdheid vloeien psychische klachten bovendien soms voort uit de
uitdagingen die hoogbegaafdheid met zich mee kan brengen. Niet zelden zijn deze psychische
klachten zo ernstig dat begeleiding of coaching onvoldoende helpt om ze te verminderen.
Wanneer spreek je dan over een psychiatrische diagnose? Hoe beïnvloeden de
hoogbegaafdheid en de psychiatrische problematiek elkaar wederzijds? En met welke
behandeling of begeleiding is deze persoon dan het beste geholpen?

In deze workshop neem ik je mee langs verschillende veel voorkomende psychiatrische
stoornissen. We zoomen in op de bijbehorende psychiatrische symptomen, proberen die te
onderscheiden van kenmerken van hoogbegaafdheid, en bespreken op welke wijze
behandeling binnen de GGZ van toegevoegde waarde kan zijn. Doel is om meer inzicht te
krijgen in de complexe puzzel van dubbeldiagnosen en misdiagnosen. Tussendoor is veel
ruimte voor het stellen van vragen aan de hand van jullie eigen ervaringen.