29 oktober 2020: Verdiepende workshop tijdens Novilo Congres 2020 ‘Het hoogbegaafde kind tot bloei’

Tijdens het online Novilo Congres 2020, getiteld ‘Het hoogbegaafde kind tot bloei’, verzorgde IQwise een verdiepende workshop, gericht op talentbegeleiders, coaches en GGZ-professionals met ervaring in het werken met hoogbegaafden. Deze workshop vond plaats op de studiedag op donderdag 29 oktober 2020: ‘Meer dan een hoog IQ’.

Onder de titel ‘De psychologie, neuroanatomie en zorgen voor het creatieve HB-brein’ werd in deze workshop onder andere ingezoomd op de overlap tussen psychiatrie en hoogbegaafdheid, met het risico op misdiagnostiek en de specifieke aandachtspunten bij dubbeldiagnoses.