Het aanbod van IQwise is recent uitgebreid en bestaat momenteel uit:
 • Het verspreiden van kennis over de overlap van hoogbegaafdheid en psychiatrie, onder meer via lezingen en workshops. IQwise richt zich daarbij op:
  • Hulpverleners in de psychiatrie
  • Leerkrachten
  • Ouders van hoogbegaafde kinderen en adolescenten
  • Volwassenen waarbij hoogbegaafdheid is vastgesteld of wordt vermoed
  • Werkgevers
  • Andere geïnteresseerden
 • Consultatie aan collega’s binnen de psychiatrie. Indien u werkzaam bent in de psychiatrie en graag inhoudelijk wilt overleggen over diagnostiek of behandeling van een hoogbegaafde patiënt kunt u contact opnemen via info@iqwise.nl. IQwise rekent hiervoor €130,- per uur, of een percentage daarvan naar rato van de bestede tijd.
 
Binnenkort zal vanuit IQwise gestart worden met patiëntenzorg, gericht op psychiatrische problematiek bij hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen.

Daarbij zal IQwise vooral diagnostiek kunnen bieden en afhankelijk van de situatie ook (deel)behandelingen kunnen uitvoeren. U kunt uw vragen op dit vlak reeds richten aan info@iqwise.nl. In iedere situatie zal bekeken worden wat nodig is om de hulpvraag te beantwoorden. 
Binnenkort verschijnt  op de website meer informatie over het specifieke aanbod.