SMPG Oudergroep

In het najaar 2020 startte IQwise met SMPG Oudergroepen naar model van het Amerikaanse SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted) Lees verder…