11 maart 2019 – Lezing Hoogbegaafdheid en Psychiatrie

tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid 2019, op 11 maart 2019, gaf IQwise een lezing over Hoogbegaafdheid en Psychiatrie. Zij deden dat op uitnodiging van de Stichting Vrienden van GSVhb in het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid. Op de voltijds Hoogbegaafdheidsafdeling Abel Tasman, van de Groningse Schoolvereniging (GSV), werd deze lezing gehouden voor het docententeam van deze afdeling, een aantal geïnteresseerde ouders, en enkele leerkrachten van de St. Antoniusschool te Sappemeer.

In deze lezing werd stilgestaan bij de lastige puzzel die ontstaat wanneer er bij een kind of volwassene zowel sprake is van hoogbegaafdheid als psychische symptomen. IQwise putte daarbij uit de opgedane ervaring binnen de door hen opgerichte Hoogbegaafdheidspoli van INTER-PSY. Hier wordt uitgebreide diagnostiek verricht en aangepaste behandeling geboden, wanneer sprake lijkt van deze overlap van hoogbegaafdheid en psychiatrie.

Vanuit het door hen opgezette bedrijf IQwise willen zij deze kennis verder verspreiden, in de vorm van onder andere workshops en lezingen.

De lezing leidde tot een mooie uitwisseling van kennis van professionals met verschillende achtergronden en ouders/ ervaringsdeskundigen. Dank voor deze mooie gelegenheid!