Webinar werknemers ABN-AMRO 24-3-2022

Op 24-3-2022 gaf IQwise een webinar tijdens de door ABN AMRO voor hun werknemers georganiseerde Learning Week 2022. In dit webinar stond het onderwerp ‘Help, mijn kind denkt anders’ centraal, belicht vanuit hoogbegaafdheid, psychiatrische problematiek en de combinatie van beide. Daarnaast was er aandacht voor de uitdagingen in het ouderschap van dubbel bijzondere kinderen.

Situatieanalyse voltijd HB PO in NL, Loek Zonnenberg

In februari 2022 kwam dit rapport van Loek Zonnenberg uit, naar aanleiding van zijn zorgvuldige situatieanalyse van het huidige voltijds primair hoogbegaafdheidsonderwijs in Nederland. IQwise beveelt dit rapport van harte aan, mede vanwege de aandacht die in het rapport wordt besteed aan de gevolgen van (het ontbreken van) passend HB-onderwijs voor het psychisch welbevinden van […]

29 oktober 2020: Verdiepende workshop tijdens Novilo Congres 2020 ‘Het hoogbegaafde kind tot bloei’

Tijdens het online Novilo Congres 2020, getiteld ‘Het hoogbegaafde kind tot bloei’, verzorgde IQwise een verdiepende workshop, gericht op talentbegeleiders, coaches en GGZ-professionals met ervaring in het werken met hoogbegaafden. Deze workshop vond plaats op de studiedag op donderdag 29 oktober 2020: ‘Meer dan een hoog IQ’. Onder de titel ‘De psychologie, neuroanatomie en zorgen […]

4 april 2019 – Plenaire lezing Congres ‘Talent in de klas’

Donderdag 4 april 2019 vindt het Congres ‘Talent in de klas’ plaats in de Reehorst te Ede. Dit wordt georganiseerd door Uitgeverij Van Gorcum. IQwise zal hier in een plenaire lezing spreken over het thema ‘wat als hoogbegaafdheid ongelukkig maakt’. Hierin wordt stilgestaan bij de overlap tussen hoogbegaafdheid en psychiatrie, en het belang van kennisvergroting […]

3 april 2019 – Workshop Voorjaarscongres NVvP 2019 “Psychiatrie van de Toekomst”

Van 3 t/m 5 april 2019 vindt het Voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie plaats te Maastricht, dit jaar met als thema “Psychiatrie van de toekomst”. IQwise geeft hier samen met Jannelien Wieland, psychiater bij Cordaan en de Poli Psychiatrie Verstandelijke Beperking, op 3 april de workshop ‘Een intelligentie ver boven of onder het […]

11 maart 2019 – Lezing Hoogbegaafdheid en Psychiatrie

tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid 2019, op 11 maart 2019, gaf IQwise een lezing over Hoogbegaafdheid en Psychiatrie. Zij deden dat op uitnodiging van de Stichting Vrienden van GSVhb in het kader van de Week van de Hoogbegaafdheid. Op de voltijds Hoogbegaafdheidsafdeling Abel Tasman, van de Groningse Schoolvereniging (GSV), werd deze lezing gehouden voor […]