Webinar werknemers ABN-AMRO 24-3-2022

Op 24-3-2022 gaf IQwise een webinar tijdens de door ABN AMRO voor hun werknemers georganiseerde Learning Week 2022. In dit webinar stond het onderwerp ‘Help, mijn kind denkt anders’ centraal, belicht vanuit hoogbegaafdheid, psychiatrische problematiek en de combinatie van beide. Daarnaast was er aandacht voor de uitdagingen in het ouderschap van dubbel bijzondere kinderen.

Workshop mis- en dubbeldiagnosen bij hoogbegaafden, studiedag Talentissimo 2-6-2022

‘Hoogbegaafdheid en/of psychiatrie; hoe leg je deze complexe puzzel?’ Hoogbegaafdheid is zoveel meer dan een hoog IQ, en ‘de hoogbegaafde’ bestaat niet. Los van de bredere kenmerken van o.a. cognitie, gedrag en persoonlijkheid die we vaak zien bij hoogbegaafdheid blijft iedere hoogbegaafde uniek. Zowel in verdere persoonlijke eigenschappen, als in levenservaringen en een eventuele kwetsbaarheid […]

Situatieanalyse voltijd HB PO in NL, Loek Zonnenberg

In februari 2022 kwam dit rapport van Loek Zonnenberg uit, naar aanleiding van zijn zorgvuldige situatieanalyse van het huidige voltijds primair hoogbegaafdheidsonderwijs in Nederland. IQwise beveelt dit rapport van harte aan, mede vanwege de aandacht die in het rapport wordt besteed aan de gevolgen van (het ontbreken van) passend HB-onderwijs voor het psychisch welbevinden van […]

Whitepaper ASS en/of hoogbegaafdheid

In januari 2022 verscheen de Whitepaper ASS en/of hoogbegaafdheid, ontwikkeld door verschillende partijen waaronder IQwise, en uitgebracht door het Autisme Expertisecentrum (Eemnes). De volledige Whitepaper inclusief alle deelnemende partijen vind je hier.