SMPG Oudergroepen

Wat

Dit najaar start IQwise met SMPG Oudergroepen naar model van het Amerikaanse SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted), een organisatie die in de Verenigde Staten al vele jaren de zogenaamde SENG Model Parent Groups faciliteert, onder andere door het trainen van groepsbegeleiders.

Doel

Onder begeleiding van twee groepsbegeleiders gaan maximaal tien duo's (ouders en/of opvoeders van hoogbegaafde kinderen) gedurende 10 bijeenkomsten van anderhalf tot twee uur met elkaar in gesprek. Doel is om steun, begeleiding en advies te krijgen ten aanzien van de moeilijkheden en uitdagingen waar ouders van hoogbegaafde kinderen voor kunnen komen te staan, door discussie met andere ouders en getrainde groepsbegeleiders. Hierdoor zult u beter in staat zijn uw kind te begeleiden bij onder andere de vorming van het zelfbeeld en de emotionele ontwikkeling.

Onderwerpen die aan bod zullen komen:

  • Kenmerken van hoogbegaafdheid
  • Communicatie en relaties
  • Motivatie en onderpresteren
  • Discipline en zelfsturing
  • Intensiteit, perfectionisme en stress
  • Idealisme, ongelukkig zijn en depressie
  • Leeftijdsgenoten, vrienden en gelijkgestemden
  • Relaties binnen het gezin
  • Normen en waarden, tradities en eigen identiteit
  • Succesvol ouderschap

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op een goed bereikbare locatie in het zuiden van de stad Groningen. Hier is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. De locatie voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld vanwege de huidige COVID-19-pandemie. De ouderparen kunnen in de conferentiezaal op 1,5 m afstand van elkaar plaatsnemen.

Aanmelden

Via het onderstaande formulier kunt u zich individueel of per duo (ouders/opvoeders) aanmelden voor deelname. Het heeft de voorkeur om als duo aan te melden omdat de ervaring leert dat dit veel meerwaarde kan hebben.

Kosten voor deelname aan de tien bijeenkomsten bedragen € 350,= per aanmelding/duo, inclusief koffie/thee en een exemplaar van het boek "A Parent's Guide to Gifted Children" door James T. Webb et al. (u kunt eventueel ook kiezen voor de Nederlandse vertaling "De begeleiding van hoogbegaafde kinderen"). Deze sturen we u na aanmelding en ontvangst van uw betaling toe. Na aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk een mail met nadere informatie.


Ja, hierbij meld ik mij/ons aan voor de SMPG oudergroep van IQwise, najaar 2020!

Als duoIndividueel

Door het aanvinken van het keuzevakje hieronder bevestigt u uw deelname aan de SMPG oudergroep van IQwise, najaar 2020.

FAQ

1Kan ik ook alleen deelnemen?
Hoewel aanmelding met twee personen wel de voorkeur heeft is ook deelname op individuele basis mogelijk. In het meest ideale geval nemen beide ouders/opvoeders of een andere volwassene die een centrale rol speelt in het leven van uw kind/gezin deel aan de groep. De kosten zijn bij aanmelding als individu en als duo gelijk.
2Ik heb het boek al, moet ik het nu opnieuw aanschaffen?
Indien u reeds beschikt over de laatste editie van het boek "A Parent's Guide to Gifted Children" of de Nederlandse vertaling hiervan, hoeft u deze niet opnieuw aan te schaffen.

Om er zeker van te zijn dat alle deelnemers gebruik maken van dezelfde achtergrondinformatie verzoeken we u wel een kopie van het aankoopbewijs aan ons te mailen. U ontvangt dan een korting van € 40,= op de deelnamekosten; u betaalt dan dus € 310,= per duo/aanmelding.
3Het lukt mij niet om alle bijeenkomsten aanwezig te zijn, wat nu?
Uitgangspunt is dat (beide) ouders/opvoeders (samen) alle bijeenkomsten bijwonen. Zo hebt u het meeste profijt van deelname aan de bijeenkomsten.

Mocht dit echt niet lukken, dan is het missen van maximaal een bijeenkomst (los van situaties van overmacht of ziekte) in principe geen bezwaar.
4Gaan de bijeenkomsten wel door gezien de COVID-19 pandemie?
De locatie voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld vanwege de huidige COVID-19-pandemie. De deelnemers kunnen in de conferentiezaal op minimaal 1,5 m afstand van elkaar plaatsnemen en ook met betrekking tot koffie/thee uitschenken worden gepaste voorzorgsmaatregelen genomen.